0

Gwarancja

Gwarancja

Pomimo braku ustawowego obowiązku, część towarów jest objęta gwarancją sprzedawcy lub producenta. Warunki reklamowania towaru w trybie gwarancyjnym określa zawsze karta gwarancyjna dołączona do towaru.

Sprzedawca wskazuje informacyjnie, że karty gwarancyjne producentów towarów zawierają poniższe zastrzeżenia :

  • Sprzęt, do którego nie będzie dołączony dokument wydania magazynowego, będący podstawą roszczeń gwarancyjnych, nie będzie przyjęty; możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu po weryfikacji, czy dany sprzęt objęty jest gwarancją
  • Gwarant ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości gwaranta.
  • Klient wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej, po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt gwaranta.

Jeżeli sprzęt jest sprawny i gwarant nie wykrył usterki, zostanie pobrana opłata za diagnostykę

W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego prosimy o wcześniejszy kontakt ze sklepem reklamacje@robizoo.pl.  


PGJyIC8+CjxiPk5vdGljZTwvYj46ICBVbmRlZmluZWQgdmFyaWFibGU6IGRlZnN0b3BrYSBpbiA8Yj4vdmFyL3d3dy9jbGllbnRzL2NsaWVudDEvd2ViMzMvd2ViL2Zvb3RlckN1c3RvbS5waHA8L2I+IG9uIGxpbmUgPGI+NzwvYj48YnIgLz4K
Kontakt ze sklepem